Επιλέξτε γλώσσα
Αναζήτηση
Καταχώρηση
Πως μάθατε το Corfucar.gr?
Facebook
Google
Corfuland
Ραδιόφωνο
Άλλο..
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα έρευνας

Πως μάθατε το Corfucar.gr?

Facebook 21.1 %   Ψήφοι: 87
Google 25.7 %   Ψήφοι: 106
Corfuland 42.7 %   Ψήφοι: 176
Ραδιόφωνο 3.2 %   Ψήφοι: 13
Άλλο.. 7.3 %   Ψήφοι: 30
Συνολικός αριθμός ψήφων: 412