Επιλέξτε γλώσσα
Αναζήτηση
Καταχώρηση
Πως μάθατε το Corfucar.gr?
Facebook
Google
Corfuland
Ραδιόφωνο
Άλλο..
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα έρευνας

Πως μάθατε το Corfucar.gr?

Facebook 20.8 %   Ψήφοι: 88
Google 25.8 %   Ψήφοι: 109
Corfuland 42.1 %   Ψήφοι: 178
Ραδιόφωνο 3.1 %   Ψήφοι: 13
Άλλο.. 8.3 %   Ψήφοι: 35
Συνολικός αριθμός ψήφων: 423