Επιλέξτε γλώσσα
Αναζήτηση
Καταχώρηση
Πως μάθατε το Corfucar.gr?
Facebook
Google
Corfuland
Ραδιόφωνο
Άλλο..
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα έρευνας

Πως μάθατε το Corfucar.gr?

Facebook 20.7 %   Ψήφοι: 87
Google 25.7 %   Ψήφοι: 108
Corfuland 42.4 %   Ψήφοι: 178
Ραδιόφωνο 3.1 %   Ψήφοι: 13
Άλλο.. 8.1 %   Ψήφοι: 34
Συνολικός αριθμός ψήφων: 420