Επιλέξτε γλώσσα
Αναζήτηση
Καταχώρηση
Πως μάθατε το Corfucar.gr?
Facebook
Google
Corfuland
Ραδιόφωνο
Άλλο..
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα έρευνας

Πως μάθατε το Corfucar.gr?

Facebook 21.2 %   Ψήφοι: 86
Google 25.4 %   Ψήφοι: 103
Corfuland 43.1 %   Ψήφοι: 175
Ραδιόφωνο 3.2 %   Ψήφοι: 13
Άλλο.. 7.1 %   Ψήφοι: 29
Συνολικός αριθμός ψήφων: 406