Επιλέξτε γλώσσα
Αναζήτηση
Καταχώρηση
Πως μάθατε το Corfucar.gr?
Facebook
Google
Corfuland
Ραδιόφωνο
Άλλο..
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα έρευνας

Πως μάθατε το Corfucar.gr?

Facebook 21 %   Ψήφοι: 87
Google 25.8 %   Ψήφοι: 107
Corfuland 42.7 %   Ψήφοι: 177
Ραδιόφωνο 3.1 %   Ψήφοι: 13
Άλλο.. 7.5 %   Ψήφοι: 31
Συνολικός αριθμός ψήφων: 415