Επιλέξτε γλώσσα
Αναζήτηση
Καταχώρηση
Πως μάθατε το Corfucar.gr?
Facebook
Google
Corfuland
Ραδιόφωνο
Άλλο..
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα έρευνας

Πως μάθατε το Corfucar.gr?

Facebook 10.3 %   Ψήφοι: 90
Google 12.7 %   Ψήφοι: 111
Corfuland 20.8 %   Ψήφοι: 182
Ραδιόφωνο 1.5 %   Ψήφοι: 13
Άλλο.. 54.6 %   Ψήφοι: 477
Συνολικός αριθμός ψήφων: 873